СПИСОК НАУКОВИХ ПУБЛІКАЦІЙ

у міжнародних виданнях 

доцента  Вінницького соціально-

економічного  інституту Університету «Україна»

АНТОНЮКА ВОЛОДИМИРА ВАСИЛЬОВИЧА  

за 1992 -2011 роки

                                                                                     

Назва праці

Назва часопису

Об-

сяг

Спів-

автори

 

 

1992

 

 

1

Економічні взаємовідносини в НВС

Цукрові буряки. - 1992. - № 1.- С. 8-11. (рос.)

 

 немає

2

Локальні організайційно-економічні відносини

Цукрові буряки, 1992, № 2. С. 9-11. (рос.).

 

 немає

3

Проблеми цінового паритету

Цукрові буряки. - 1992. -  № 4. - С.10-13. (рос.).

 

 немає

4

Формування цін на  кормові   відходи цукрового виробництва

Цукрові  буряки.

- 1992. - № 6. - С. 3-4. (рос.).

 

 немає

 

 

2008

 

 

5

Соціально-економічні характеристики діяль-ності науково-технічної сфери Вінницької облас-ті України

«Материали за IV между-народна научна практична конференция»      «Бъдещето проблемите на световната наука – 2008». 17-25 декамври 2008». Том 19. «Химия и химически технологии география и геология» Со-фия “БялГРАД-БГ» ООД, 2008 С. 41-45

0,3

немає

 

 

 

 

 

 

 

2010

 

 

 

 

 

 

 

6

      Грошові потоки в умовах кризи

 

      Materiály V mezinárodni vĕdecko – praktická conference «Moderní vymoženosti vĕdy – 2010» (27.02.2010 - 05.03,2010) – Díl 2. Ekjnomické  vĕdy: Praha. Publishing House «Education and Science» s.r.o. – 44 - 45 stran / rusnauka.com/ Современные научные  достижеия/ Эконо-мичекие науки”/3.Финансовые отношения (Чехия, 27 янв.-05 фев. 2010),

0,3

 немає

7

Особливості фінансових результатів в умовах кризи

 

    Materialy VI Mędzynarodowej naukowi-praktyczney konferencji «Strategiczne pytania światowej nauki - 2010» (07 – 15 lutego 2010 roku). Volume 1. Ekonomiczne nauki.: Przemyśl. Nauka I studia. – 73-75 str./ rusnauka.com/ «Стратегические вопросы мировой науки – 2010»/“Экономические нау-ки”/3.Финансовые отн-шения  (Польша , 07-15 фев. 2010),

0,2

немає

8

Політика фінан-сування активів в умовах кризи

 

Материали за 6-а международна научна практична конференция, «Бъдещи изследвания», - 2010 (17 – 25 февруари 2010). Том 1. Икономики. София. «Бял ГРАД-БГ» ООД – 89-91 стр./ rusnauka.com/ «Перспективные научные исследования – 2010»/ “Экономические нау-ки”/3.Финансовые отношения

0,2

немає

9

Поняття кредитоспро-можності та напрями її оцінки

Материали за YІ Міжнародна научна практична конфе-ренция «Последните научни постижения – 2010., 17-25 март 2010. Том 2 Икономики. София «Бял.ГРАД-БГ., ООД 2010//rusnauka.com/Новейшие научные достижения / «Экономические науки»  / 3.Финансовые отношения  (Болгария, 17-25 марта 2010 г.) с. 6-7.

0,2

Берт-ман І.Г.

10

Оцінка кредитоспро-можності та визначення рейтингу  позичальника при отриманні довго-строкового банківського кредиту

Materialy Y miedzynarodowej naykowi-praktycznej konferencji “Naykowa mysl informacyjnego wieku-2010.,07-17 marca 2010 roku/Volume 1 Ekonomiczne nauki Przemyst. Nauka I  studia, 2009//rusnauka.com//(Научная мысль информационного ве-ка /“Экономические нау-ки”/3.Финансовые отношения  (Польша, 07-15 марта 2010 г.) с.55-57.

0,2

Берт-ман І.Г

11

Аспекти оптимізації системи управління трудовими ресурсами на підприємстві 

 

Materialy YI miedzynarodowej naykowi-praktycznej konferencji “Aktulne problem nowoczesnych nauk-2010”, 07-15 czerwca 2010 roku. Volume 6. Ekonomiczne nauki.: Przemysi. Nayka I studia, 2010 – st.61-66/ rusnauka. com/Актуальные проблемы современных наук /“Экономические науки»/3.Управление трудовыми  ресурсами

 

0,3

Бай-

да

Р. К.

 

12

Особливості  соціального захисту

в умовах кризи  

Materialy YI miedzynarodowej naykowi-praktycznej konferencji “Aktulne problem nowoczesnych nauk-2010”, 07-15 czerwca 2010 roku. Volume 3. Ekonomiczne nauki.: Przemysi. Nayka I studia, 2010 – st.37-41/ rusnauka.com/Актуальные проблемы современных наук /“Экономические науки”/3.Финансовые отношения

 

0,3

.Ша-мо-

та

 Л. І.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011

 

 

 

 

 

 

 

13

Інформаційна підтримка оцінки інформаційної привабливості підприємств

Materialy VIІ Mędzynarodowej naukowi-praktyczney konferencji « Wyksztalcenie I nauka bez graniz - 2011» (07 – 15 grudnia 2011 roku). Volume 4. Ekonomiczne nauki.: Przemyśl. Nauka I studia. – 112 str./ rusnauka.com/ ««Наука и образование без границ – 2011» / “Экономические науки”/4.Инвестиционная деятельность и фондовые рынки (Польша, 07-15 декабря. 2011), с.17-20.

0,3

Гуль-кевич

Ю. Є.

 

14

Інформаційно-методичне забезпечення обґрунтування інвестиційних рішень

Материали за VII международна научна практична конференция»      «Бъдещето въпроси от света на науката – 2011». 17-25 декамври, 2011». Том 4. «Икономики» Со-фия “БялГРАД-БГ» ООД, 2011-88 с. 15-16 / rusnauka.com/«Перспективные вопросы мировой науки – 2011» / “Экономические науки”/  4.Инвестиционная деятельность и фондовые рынки. - С. 15-16 (http://www.ukrnauka.ru/PVMN/18-12-2011_A4_tom-4.pdf)

0,2

Гуль-кевич

Ю. Є.

 

15

Аналіз надходження доходів до бюджету  районної  ради

 

Материали за VII международна научна практична конференция»      «Бъдещето въпроси от света на науката – 2011». 17-25 декамври, 2011». Том 3. «Икономики» Со-фия “БялГРАД-БГ» ООД, 2011-112 с. 17-18/ rusnauka.com/«Перспективные вопросы мировой науки – 2011» / “Экономические науки”/ 3.Финансовые отношения (Болгария 17-25 декабря). – с. 17-18 (http://www.ukrnauka.ru/PVMN/18-12-2011_A4_tom-3.pdf) с. 17-19.

0,2

Меш-

тешуг

Л. О.

16

Формування та використання фінансових ресурсів місцевих органів влади

Materialy VIІ Mędzynarodowej naukowi-praktyczney konferencji « Wyksztalcenie I nauka bez graniz - 2011» (07 – 15 grudnia 2011 roku). Volume 4. Ekonomiczne nauki.: Przemyśl. Nauka I studia. – 112 str./ rusnauka.com/ ««Наука и образование без границ – 2011» / “Экономические науки”/3.Финансовые отношения  (Польша, 07-15 декабря. 2011), с.55-57 http://rusnauka.com/Page_ru.htm

0,2

Меш-

тешуг

Л. О.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Antonuyk-Volodimir

Конструктор сайтов - uCoz