СПИСОК НАУКОВИХ  ТА НАУКОВО-МЕТОДИЧНИХ ПРАЦЬ  АНТОНЮКА ВОЛОДИМИРА ВАСИЛЬОВИЧА

ЗА 2011-2012 РОКИ

(станом на 31.12.2012, продовження списку за 2006-2012 рр.)

 

 

 

 

2011

 

 

38

Про перспективи фінансових результатів сільського, лісового господарства та мисливства України та короткостроковий період

Стаття

Наука і навчальний роцесс. Науково методичний збірник матеріалів науково-практичної конференції ВСЕІ Університету «Україна». – Вінниця:ВСЕІ Університету «Україна», 2011 С.7-8

0,3

Немає

39

Економічна діагностика

курс лекцій

Економічна діагностика: курс лекцій для студентів напряму підготовки «Фінанси і кредит», «Облік і аудит» / уклад.  доцент Антонюк В.  В. –  Вінниця: ВСЕІ університету «Україна», 2011. –  64 с.

2,6

уклад.  доцент Антонюк В.  В.

40

Логістика

курс лекцій

Логістика: курс лекцій для студентів напряму підготовки «Менеджмент організацій» / уклад.  доцент Антонюк В.  В. –  Вінниця: ВСЕІ університету «Україна», 2011. –  108 с.

4,5

уклад.  доцент Антонюк В.  В.

           

41

Методи прийняття управлінських рішень

курс лекцій

Методи прийняття управлінських рішень: курс лекцій для студентів напряму підготовки «Менеджмент організацій» / уклад.  доцент Антонюк В.  В. –  Вінниця: ВСЕІ університету «Україна», 2011. –  72 с.

3,0

уклад.  доцент Антонюк В.  В.

42

Міжнародна інвестиційна діяльність:

курс лекцій

Міжнародна інвестиційна діяльність: курс лекцій для студентів напряму підготовки «Фінанси і кредит» / уклад.  доцент Антонюк В.  В. –  Вінниця: ВСЕІ університету «Україна», 2011. –  46 с.

1,9

уклад.  доцент Антонюк В.  В.

43

Аналіз, моделювання і управління ризиком

курс лекцій

Аналіз, моделювання і управління ризиком: курс лекцій для студентів напряму підготовки «Фінанси і кредит», «Облік і аудит» / уклад.  доцент Антонюк В.  В. –  Вінниця: ВСЕІ університету «Україна», 2010. –  70 с.

3,0

уклад.  доцент Антонюк В.  В.

 

 

 

Публікації як наукового керівника 2011

 

 

44

Особливості діяльності управління акціонерним товариством в умовах кризи

Стаття

Наука і навчальний процес. Науково методичний збірник матеріалів науково-практичної конференції ВСЕІ Університету «Україна». – Вінниця:ВСЕІ Університету «Україна», 2011 С.24-27

0,2

Лучик Д.В.

 

45

До питання про інвестиційну привабливість регіонів України

Стаття

Наука і навчальний процес. Науково методичний збірник матеріалів науково-практичної конференції ВСЕІ Університету «Україна». – Вінниця:ВСЕІ Університету «Україна», 2011 С.39-41

0,2

Горпе-

нюк Д.І.

46

Інформаційна підтримка оцінки інформаційної привабливості підприємств

Стаття

Materialy VIІ Mędzynarodowej naukowi-praktyczney konferencji « Wyksztalcenie I nauka bez graniz - 2011» (07 – 15 grudnia 2011 roku). Volume 4. Ekonomiczne nauki.: Przemyśl. Nauka I studia. – 112 str./ rusnauka.com/ ««Наука и образование без границ – 2011» / “Экономические науки”/4.Инвестиционная деятельность и фондовые рынки (Польша, 07-15 декабря. 2011), с.17-20.

0,3

Гуль-

кевич

Ю. Є.

 

47

До Інформаційно-методичне забезпечення обґрунтування інвестиційних рішень

Стаття

Материали за VII международна научна практична конференция»      «Бъдещето въпроси от света на науката – 2011». 17-25 декамври, 2011». Том 4. «Икономики» Со-фия “БялГРАД-БГ» ООД, 2011-88 с. / rusnauka.com/«Перспективные вопросы мировой науки – 2011» / “Экономические науки”/  4.Инвестиционная деятельность и фондовые рынки. - С. 15-16 (http://www.ukrnauka.ru/PVMN/18-12-2011_A4_tom-4.pdf)

0,2

Гуль-

кевич

Ю. Є.

48

Аналіз надходження доходів до бюджету  районної  ради

 

 Стаття

Материали за VII международна научна практична конференция»      «Бъдещето въпроси от света на науката – 2011». 17-25 декамври, 2011». Том 4. «Икономики» Со-фия “БялГРАД-БГ» ООД, 2011-112 с. / rusnauka.com/«Перспективные вопросы мировой науки – 2011» / “Экономические науки”/ 3.Финансовые отношения (Болгария 17-25 декабря). – с. 17-18 (http://www.ukrnauka.ru/PVMN/18-12-2011_A4_tom-3.pdf)

0,2

Меш-

тешуг

Л. О.

49

Формування та вико-ристання фінансових ресурсів місцевих ор-ганів влади

 Стаття

Materialy VIІ Mędzynarodowej naukowi-praktyczney konferencji « Wyksztalcenie I nauka bez graniz - 2011» (07 – 15 grudnia 2011 roku). Volume 4. Ekonomiczne nauki.: Przemyśl. Nauka I studia. – 112 str./ rusnauka.com/ ««Наука и образование без границ – 2011» / “Экономические науки”/3.Финансовые отношения  (Польша, 07-15 декабря. 2011), с. 55-57 //http://rusnauka.com/Page_ru.htm

0,2

Меш-

тешуг

Л. О.

 

 

 

2012

 

 

 50

 Оцінка фінансової міцності сільського господарства, мисливства, лісового господарства

 Стаття

 Наука і навчальний процес. Науково-методичний збірник матеріалів науково-практичної конференції ВСЕІ Університету «Україна» 10-11 квітня 2012 р. / відп. за вип. Ф. М. Сохацький. – Вінниця, Вінницький соціально-економічний інститут  Університету «Україна», 2012. - С. 190-192

0,3

 Немає

 51

 Джерела формування основних засобів підприємства (на матеріалах ПАТ «Вінницька кондитерська фабрика»)

 Стаття

 [«Перспективные вопросы мировой науки – 2012»/ «Экономические науки» / 10.Экономика предприятия] / Режим доступу :

http://www.rusnauka.com/36_PVMN_2012/Economics/10_124177.doc.htm // Материали за 8-а международна научна практична конференция, «Бъдещето въпроси от света на науката», - 2012. Том 6. Икономики. София. «Бял ГРАД-БГ» ООД – С.32-34.

0,3

 /В. В. Антонюк,М. О. Поліщук/

52

Оцінка основних трансформаційних процесів у складі основних засобів та їх ефективності (на прикладі ПАТ «Вінницька кондитерська фабрика»)

Стаття

«Перспективные вопросы мировой науки – 2012» / «Экономические науки» / 10. Экономика предприятия] / Режим доступу :  

http://www.rusnauka.com/36_PVMN_2012/Economics/10_123268.doc.htm // Материали за 8-а международна научна практична конференция, «Бъдещето въпроси от света на науката», - 2012. Том 11. Икономики. София. «Бял ГРАД-БГ» ООД – С.80-82.

 

0,3

/ В. В. Антонюк, М. О. Поліщук /

53

Економіко-математичне моделювання прогнозу фінансових результатів в умовах кризи (на матеріалах ПАТ «Тульчинська швейна фабрика»)

Стаття

[«Достижения высшей школы – 2012» / Экономические науки / 8. Математические методы в экономике] / Режим доступу :

http://www.rusnauka.com/29_DWS_2012/Economics/8_120831.doc.htm    // Материали за 8-а международна научна практична конференция,  «Achievement of  high school», - 2012. Том 6.  Икономики.  София. «Бял  ГРАД-БГ» ООД. – С. 74-79.

0,3

/  В. В. Антонюк, А. О. Твердохліб  /

54

Оцінка ефективності використання потужностей операційної і фінансової ситем підприємства  (на матеріалах ПАТ «Тульчинська швейна фабрика»)

Стаття

[«Научная индустрия европейского континента – 2012» / Экономические науки / 9. Экономика промышленности.] / Режим доступу :   http://www.rusnauka.com/34_VPEK_2012/Economics.htm. // Materialy YIII mezinarodni vedecko – prakticka conference «Vedecky prumysl evropskeho kontinentu – 2012». – Dil 6. Ekonomicke vedu : Praga, Publishing House «Education and Science» s.r.o. –  stran  25- 28.

 

0,3

/ В. В. Антонюк, А. О. Твердохліб/ / 

55

Управління використанням  фінансових ресурсів державних цільових фондів

Стаття

[«Перспективные вопросы мировой науки – 2012» / «Экономические науки» / 15. Государственное регулирование экономики] / Режим доступу :

http://www.rusnauka.com/36_PVMN_2012/Economics/15_122288.doc.htm // Материали за 8-а международна научна практична конференция, «Бъдещето въпроси от света на науката», - 2012.  Том 16. Икономики. София. «Бял ГРАД-БГ» ООД -  C. 20-24.

0,3

/ В.В. Антонюк, О.В. Коновал /

56

Управління форму-ванням фінансових  державних цільових фондів  (за матеріалами Бершадської міжра-йонної виконавчої дирекції Фонду соціаль-ного страхування з тимчасової втрати працездатності)

Стаття

[«Наука и образование без границ – 2012»» / Экономические науки / 15. Государственное регулирование экономики] / Режим доступу : http://www.rusnauka.com/35_OINBG_2012/Economics/15_122117.doc.htm/ [Materialy VIII Miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji  «Wyksztalcenie I nauka bez granic – 2012»  Volume 14. Ekonomiczne nauki. Panstwowy zarzad. : Przemysl. Nauka I studia. – str. 25-28.

 

0,3

/ В. В. Антонюк, О. В. Коновал  /

57

Управління фінансовими активами державних цільових фондів (за матеріалами Бершад-ської міжрайонної виконавчої дирекції Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності Вінницької області)

Стаття

[«Формирование системы и механизмов учетно-аудиторского и аналитического обеспечения конкурентоспособного развития предприятий реального сектора экономики Украины / 7. Современные методики контроля и анализа для обоснования управленческих решений ] Режим доступу :

http://sophus.at.ua/publ/2012_12_11_12_kampodilsk/sekcija_7_2012_12_11_12/

upravlinnja_finansovimi_aktivami_derzhavnikh_cilovikh_fondiv/17-1-0-360

// Формування системи і механізмів       обліково-удиторського та аналітичного  забезпечення конкурентоспроможного  розвитку підприємств реального сектору економіки України: матеріали міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. 11–12 грудня 2012 р., ПДАТУ, м. Кам’янець-Подільський.Ч.2.– Тернопіль : Крок, 2012. – С. 28-31 с.

0,3

/ В. /В. Антонюк, О. В. Коновал  /

58

Теорія статистики

 

курс лекцій

Теорія статистики: курс лекцій для студентів напряму підготовки «Фінанси і кредит», «Облік і аудит», «Менеджмент і адміністрування» / уклад.  доцент Антонюк В. В. –  Вінниця: ВСЕІ університету «Україна», 2012. –  84 с.

3,5

уклад.  доцент Антонюк В.  В.

59

Бізнес-планування на підприємстві

курс лекцій

Бізнес-планування на підприємстві: курс лекцій для студентів напряму підготовки «Фінанси і кредит», «Облік і аудит», «Менеджмент і адміністрування» / уклад.  доцент Антонюк В. В. –  Вінниця: ВСЕІ університету «Україна», 2012. –  32 с.

1,4

уклад.  доцент Антонюк В.  В.

60

Організація управління у сфері фізичної культури і спорту

курс лекцій

Організація управління у сфері фізичної культури і спорту: курс лекцій для студентів напряму підготовки «Здоров’я людини»» / уклад.  доцент Антонюк В. В. –  Вінниця: ВСЕІ університету «Україна», 2012. –  32 с.

1,4

уклад.  доцент Антонюк В.  В.

61

Пакет матеріалів для проведення ректорської контрольної роботи

курс лекцій

Пакет матеріалів для проведення ректорської контрольної роботи  створений на основі освітньо-професійної програми підготовки спеціаліста  за напрямом 0305  «Економіка та підприємництво» /уклад.  доцент Антонюк В.  В. –  Вінниця: ВСЕІ університету «Україна», 2012. –  36 с.

1,5

уклад.  доцент Антонюк В.  В.

62

Програма комплексної практики з фаху.

Програма комплексної практики з фаху.

Програма комплексної практики з фаху. Напрям підготовки   0305  «Економіка та підприємництво». Спеціальність 6.030508 «Фінанси та кредит» /уклад.  доцент Антонюк В.  В. –  Вінниця: ВСЕІ університету «Україна», 2012. –  16 с.

0,7

уклад.  доцент Антонюк В.  В.

 

 

 

Публікації як наукового керівника 2012

 

 

63

Аналіз впливу факторів на продуктивності праці  на підприємстві Тов «Вп - Надія – В»

Стаття

[«Наука и образование  – 2011/2012»  / «Экономические науки» /  5. Управление трудовыми ресурсами  (Чехия, 27.12.2011 - 05.01,2012)] / Режим доступу : http://rusnauka.com/Page_ru.htm  // Materiály VIII mezinárodni vĕdecko – praktická conference «Vĕda a vznik – 2011/2012» (27.12.2011 - 05.01,2012) – Díl 4. Ekjnomické  vĕdy: Praha. Publishing House «Education and Science» s.r.o. – stran 73-74.

0,3

/ Р. Г. Ходжаєв, наук. керівник В. В. Антонюк /

64

Оцінка виробничого потенціалу підприємства ПАТ «Верстатонормаль» м. Одеса

Стаття

[«Актуальные научные разработки – 2012» / «Экономические науки» / 10. Экономика предприятия (Болгария 17-25 января)] / Режим доступу :  http://www.ukrnauka.ru/ANR/20-01-2012_A4_tom-7.pdf) // Материали за VIII международна научна практична конференция».      «Настоящи изследвания  и развитие, - 2012». 17-25-ти, януари 2012. Том 7. «Икономики» София “БялГРАД-БГ» ООД, 2012. - С. 10-11.

0,3

/ А. В. Гурмач, наук. керівник В. В. Антонюк  /

65

Про результати моніторингу фінансового стану ПАТ «МАЯК»

Стаття

 [«Актуальные научные разработки – 2012» / «Экономические науки» / 3. Финансовые отношения (Болгария 17-25 января)] / Режим доступу :        http://www.ukrnauka.ru/ANR/20-01-2012_A4_tom-2.pdf / Материали за VIII международна научна практична конференция»      «Настоящи изследвания  и развитие, - 2012». 17-25-ти, януари 2012. Том 2. «Икономики» Со-фия “БялГРАД-БГ» ООД, 2012. - С. 7-9.

0,3

  С. В.  Мостова, наук. керівник В. В. Антонюк /

66

Аналіз зобов'язань страхової компанії «ТАС»

Стаття

// Наука і навчальний процес. Науково-методичний збірник матеріалів науково-практичної конференції факультету економіки і підприємництва ВСЕІ Університету «Україна». Відп. За вип. Ф. М. Сохацький, м. Вінниця, 2012. - С. 193-194.

0,3

/ Ю. В. Дурачинська, наук. керівник В. В. Антонюк/

67

Оцінка стану і використання основних фондів на підприємстві  ПАТ «Маяк», м. Вінниця

Стаття

/ Наука і навчальний процес.  Науково-методичний збірник матеріалів науко-во-практичної конференції факультету економіки і підприємництва ВСЕІ Університету «Україна». Відп. за вип. Ф. М. Сохацький, м. Вінниця, 2012. - С.195-196.

0,3

/  І.  О. Мальчик, наук. керівник В. В. Антонюк

 

© Antonuyk-Volodimir

Конструктор сайтов - uCoz