СПИСОК НАУКОВИХ   ПРАЦЬ 

АНТОНЮКА ВОЛОДИМИРА ВАСИЛЬОВИЧА 

ЗА 2012 РІК 

 

     1 Антонюк В. В. Оцінка фінансової міцності сільського господарства, мисливства, лісового господарства / В. В. Антонюк // Наука і навчальний процес. Науково-методичний збірник матеріалів науково-практичної конференції ВСЕІ Університету «Україна» 10-11 квітня 2012 р. / відп. за вип. Ф. М. Сохацький. – Вінниця, Вінницький соціально-економічний інститут  Університету «Україна», 2012. - С. 190-192

     2. Антонюк В. В. Джерела формування основних засобів підприємства (на матеріалах ПАТ «Вінницька кондитерська фабрика») / В. В. Антонюк, М. О. Поліщук / [«Перспективные вопросы мировой науки – 2012»/ «Экономические науки» / 10.Экономика предприятия] / Режим доступу :

http://www.rusnauka.com/36_PVMN_2012/Economics/10_124177.doc.htm // Материали за 8-а международна научна практична конференция, «Бъдещето въпроси от света на науката», - 2012. Том 6. Икономики. София. «Бял ГРАД-БГ» ООД – С.32-34.

     3. Антонюк В. В. Оцінка основних трансформаційних процесів у складі основних засобів та їх ефективності (на прикладі ПАТ «Вінницька кондитерська фабрика») / В. В. Антонюк, М. О. Поліщук / [«Перспективные вопросы мировой науки – 2012» / «Экономические науки» / 10. Экономика предприятия] / Режим доступу :  

http://www.rusnauka.com/36_PVMN_2012/Economics/10_123268.doc.htm // Материали за 8-а международна научна практична конференция, «Бъдещето въпроси от света на науката», - 2012. Том 11. Икономики. София. «Бял ГРАД-БГ» ООД – С.80-82.

     4. Антонюк В. В.  Економіко-математичне моделювання прогнозу фінансових результатів в умовах кризи (на матеріалах ПАТ «Тульчинська швейна фабрика») /  В. В. Антонюк, А. О. Твердохліб  / [«Достижения высшей школы – 2012» / Экономические науки / 8. Математические методы в экономике] / Режим доступу :

http://www.rusnauka.com/29_DWS_2012/Economics/8_120831.doc.htm    // Материали за 8-а международна научна практична конференция,  «Achievement of  high school», - 2012. Том 6.  Икономики.  София. «Бял  ГРАД-БГ» ООД. – С. 74-79.

     5. Антонюк В. В. Оцінка ефективності використання потужностей операційної і фінансової ситем підприємства  (на матеріалах ПАТ «Тульчинська швейна фабрика») / В. В. Антонюк, А. О. Твердохліб / [«Научная индустрия европейского континента – 2012» / Экономические науки / 9. Экономика промышленности.] / Режим доступу :   http://www.rusnauka.com/34_VPEK_2012/Economics.htm. // Materialy YIII mezinarodni vedecko – prakticka conference «Vedecky prumysl evropskeho kontinentu – 2012». – Dil 6. Ekonomicke vedu : Praga, Publishing House «Education and Science» s.r.o. –  stran  25- 28.

  6. Антонюк В.В. Управління використанням  фінансових ресурсів державних цільових фондів / В.В. Антонюк, О. В. Коновал / [«Перспективные вопросы мировой науки – 2012» / «Экономические науки» / 15. Государственное регулирование экономики] / Режим доступу :

http://www.rusnauka.com/36_PVMN_2012/Economics/15_122288.doc.htm // Материали за 8-а международна научна практична конференция, «Бъдещето въпроси от света на науката», - 2012.  Том 16. Икономики. София. «Бял ГРАД-БГ» ООД -  C. 20-24.

     7. Антонюк В. В. Управління формуванням фінансових  державних цільових фондів  (за матеріалами Бершадської міжрайонної виконавчої дирекції Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності) / В. В. Антонюк, О. В. Коновал  / [«Наука и образование без границ – 2012»» / Экономические науки / 15. Государственное регулирование экономики] / Режим доступу :  

http://www.rusnauka.com/35_OINBG_2012/Economics/15_122117.doc.htm/[Materialy VIII Miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji  «Wyksztalcenie I nauka bez granic – 2012»  Volume 14. Ekonomiczne nauki. Panstwowy zarzad. : Przemysl. Nauka I studia. – str. 25-28.

     8. Антонюк В. В. Управління фінансовими активами державних цільових фондів (за матеріалами Бершадської міжрайонної виконавчої дирекції Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності Вінницької області) / В. В. Антонюк, О. В. Коновал  / [«Формирование системы и механизмов учетно-аудиторского и аналитического обеспечения конкурентоспособного развития предприятий реального сектора экономики Украины / 7. Современные методики контроля и анализа для обоснования управленческих решений ] / Режим доступу :

http://sophus.at.ua/publ/2012_12_11_12_kampodilsk/sekcija_7_2012_12_11_12/upravlinnja_finansovimi_aktivami_derzhavnikh_cilovikh_fondiv/17-1-0-360

// Формування системи і механізмів       обліково-удиторського та аналітичного  забезпечення конкурентоспроможного  розвитку підприємств реального сектору економіки України: матеріали міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. 11–12 грудня 2012 р., ПДАТУ, м. Кам’янець-Подільський.Ч.2.– Тернопіль : Крок, 2012. – С. 28-31 с.

     9. Ходжаєв Р. Г. Аналіз впливу факторів на продуктивності праці  на підприємстві Тов «Вп - Надія – В» / Р. Г. Ходжаєв, наук. керівник В. В. Антонюк / [«Наука и образование  – 2011/2012»  / «Экономические науки» /  5. Управление трудовыми ресурсами  (Чехия, 27.12.2011 - 05.01,2012)] / Режим доступу : http://rusnauka.com/Page_ru.htm  // Materiály VIII mezinárodni vĕdecko – praktická conference «Vĕda a vznik – 2011/2012» (27.12.2011 - 05.01,2012) – Díl 4. Ekjnomické  vĕdy: Praha. Publishing House «Education and Science» s.r.o. – stran 73-74.

     10.  Гурмач  А. В. Оцінка виробничого потенціалу підприємства ПАТ «Верстатонормаль» м. Одеса / А. В. Гурмач, наук. керівник В. В. Антонюк  /[«Актуальные научные разработки – 2012» / «Экономические науки» / 10. Экономика предприятия (Болгария 17-25 января)] / Режим доступу :  http://www.ukrnauka.ru/ANR/20-01-2012_A4_tom-7.pdf) // Материали за VIII международна научна практична конференция».      «Настоящи изследвания  и развитие, - 2012». 17-25-ти, януари 2012. Том   7. «Икономики» София “БялГРАД-БГ» ООД, 2012. - С. 10-11.

     11. Мостова  С. В.  Про результати моніторингу фінансового стану ПАТ «МАЯК» /  С. В.  Мостова, наук. керівник В. В. Антонюк /  [«Актуальные научные разработки – 2012» / «Экономические науки» / 3. Финансовые отношения (Болгария 17-25 января)] / Режим доступу :        http://www.ukrnauka.ru/ANR/20-01-2012_A4_tom-2.pdf / Материали за VIII международна научна практична конференция»      «Настоящи изследвания  и развитие, - 2012». 17-25-ти, януари 2012. Том 2. «Икономики» Со-фия “БялГРАД-БГ» ООД, 2012. - С. 7-9.

     12. Дурачинська Ю. В. Аналіз зобов'язань страхової компанії «ТАС» / Ю. В. Дурачинська, наук. керівник В. В. Антонюк  // Наука і навчальний процес. Науково-методичний збірник матеріалів науково-практичної конференції факультету економіки і підприємництва ВСЕІ Університету «Україна». Відп. За вип. Ф. М. Сохацький, м. Вінниця, 2012. - С. 193-194.

     13. Мальчик  І.  О. Оцінка стану і використання основних фондів на підприємстві  ПАТ «Маяк», м. Вінниця /  І.  О. Мальчик, наук. керівник В. В. Антонюк // Наука і навчальний процес.  Науково-методичний збірник матеріалів науко-во-практичної конференції факультету економіки і підприємництва ВСЕІ Університету «Україна». Відп. за вип. Ф. М. Сохацький, м. Вінниця, 2012. - С.195-196.

 

 

© Antonuyk-Volodimir

Конструктор сайтов - uCoz