…/TD>

91

Підсумки обліку худоби на 1 січня 1998 року

Державний комітет статистики України, Вінницьке обласне управління статистики. Відп. за вип. Калініченко М.М., Темна О.С., Антонюк В.В.- м. Вінниця, воп управління статистики. - 1998 -  49 с.

 

Калі-нічен-

ко  М.М.,

Тем-

на

О.С. 

 

92

Споживання основних продуктів харчування населенням Вінницької області за 1990-1997 роки. (Статистичний збірник)

Держкомстат України, Вінницьке обласне управління статистики.  Відп. за вип. Антонюк В.В. -   м. Вінниця, воп управління статистики. – 1998. -  44 с.

Калі-нічен-

ко  М.М.,

Тем-

на

О.С.

93

Аграрний сектор Вінниччини в діаграмах і графіках. (Статистичний збірник)

Держкомстат України, Вінницьке обласне управління статистики. Відп. за вип. Антонюк В.В. - м. Вінниця, воп управління статистики. – 1998. -  44 с.

Калі-нічен-

ко  М.М.,

Тем-

на

О.С.

94

Підсумки перепису багаторічних насаджень у Вінницькій області станом на 1 липня 1998 року (Статистичний бюлетень)

Держкомстат України, Вінницьке обласне управління статистики. Відп. за вип. Антонюк В.В. -   м. Вінниця, воп управління статистики-  1998 -  44 с.

Калі-нічен-

ко  М.М.,

Тем-

на

О.С.

95

Підсумки обліку худоби на 1 січня 1999 року

Державний комітет статистики України, Вінницьке обласне управління статистики. Відп. за вип. Калініченко М.М., Темна О.С., Антонюк В.В.- м. Вінниця, воп управління статистики. – 1999 -  49 с.

Калі-нічен-

ко  М.М.,

Тем-

на

О.С. 

96

Розвиток господарств населення Вінницької області

Державний комітет статистики України, Вінницьке обласне управління статистики. Відп. за вип. Темна О.С., Антонюк В.В., Онофрійчук Л.І, Чернега З.Л., Крічковська Т.П., Чуманова Н.А. - м. Вінниця, воп управління статистики. - 1999 -  51 с.

 

Калі-нічен-

ко  М.М.,

Тем-

на

О.С.  

та

інші

97

Аграрний сектор Вінниччини в діаграмах і графіках. (Статистичний збірник)

Держкомстат України, Вінницьке обласне управління статистики. Відп. за вип. Антонюк В.В. - м. Вінниця, воп управління статистики. – 2000. -  55 с.

Калі-нічен-

ко  М.М.,

Тем-

на

О.С.

98

Розвиток господарств населення Вінницької області

Державний комітет статистики України, Вінницьке обласне управління статистики. Відп. за вип. Темна О.С., Антонюк В.В.,  Чернега З.Л., Смолявська Л.Т., Крічковська Т.П. - м. Вінниця, воп. управ-ління статистики. – 1999. - 51 с.

Тем-

на

О.С.  

та

інші

99

Розвиток господарств населення Вінницької області (Статистичний збірник) // -  39 с.

Державний комітет статистики України, Вінницьке обласне управління статистики. Відп. за вип. Темна О.С., Антонюк В.В.,  Чернега З.Л., Смолявська Л.Т., Крічковська Т.П. - м. Вінниця, воп управління статистики. - 1999-  39 с.

 

Калі-нічен-

ко  М.М.,

Тем-

на

О.С.

100

Матеріали обстеження стану реформування аг-рарного сектора Він-ницької області (Ста-тистичний бюллетень)

Вінницьке обласне управління статистики – м. Вінниця, ВОП управління статистики. – 2000.. – 60 с.

Калі-нічен-

ко  М.М.,

Тем-

на

О.С.

101

Сільське господарство Вінницької області в 1990-1999 роках  (Статистичний збірник)

Державний комітет статистики України, Вінницьке обласне управління статистики. Відп. за вип. Темна О.С., Антонюк В.В., Костюк О.Ю., Чернега З.Л., Смолявська Л.Т., Крічковська Т.П. та інші - м. Вінниця, воп управління статистики. - 2000 -  -  236 с.

Тем-

на

О.С.  

та

інші

102

Соціально-економічне становище сільських на-селених пунктів Вінницького району на 1 січня 2001 року (Статистичний бю-летень)

Вінницьке обласне управління статистики. Вінницький районний відділ статистики. Відп. за вип. Антонюк В.В. - м. Вінниця, воп управління стати-стики. – 2001. -  246 с.

ІгнатовС.Н,

Тем-

на

О.С.

 

Конструктор сайтов - uCoz